Personvernerklæring

5 Hvor henter vi opplysninger fra?

Sandefjord kommune henter opplysninger direkte fra deg, fra offentlige registre og i noen tilfeller fra en tredjepart.

Når vi gir deg en lovpålagt tjeneste kan vi, dersom det er nødvendig, hente opplysninger om deg fra andre offentlige myndigheter eller offentlige registre, for eksempel ligningsopplysninger eller andre opplysninger fra Skatteetaten, Nav eller Folkeregisteret. Andre steder vi henter opplysninger fra er bl.a.

Vi henter også inn personopplysninger om deg fra andre offentlige etater, som for eksempel Folkeregisteret, Kontakt- og reservasjonsregisteret, Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV), Utlendingsdirektoratet (UDI), Skatteetaten, Brønnøysundregistrene og Statsforvalteren. Vi kan også hente inn opplysninger fra offentlig tilgjengelige kilder, slik som nettsider og sosiale medier.

Vi kan også be deg om å opplyse annen type informasjon når du eksempelvis søker om en tjeneste eller ytelse.

Du har alltid rett til å få vite hvor vi henter opplysninger om deg fra i forbindelse med dine tjenester og ytelser i kommunen. Det enkelte kommunalområde skal opplyse deg om dette i forbindelse med at du eksempelvis søker kommunen om en tjeneste eller ytelse.