Personvernerklæring

10 Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene dine?

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Kommunen vil ofte ha en plikt til å lagre personopplysninger for å ivareta kravene til arkivering i arkivlovgivningen. Blant annet må vi kunne dokumentere hvilke tjenester vi har gitt til deg og hva som har skjedd i saken din, så lenge lover krever det. Når kommunen er ferdig med å levere tjenester til deg eller å behandle saken din, vil opplysningene som hovedregel overføres til arkivet hvis det er lovpålagt å arkivere opplysningene. 

Sandefjord kommune sletter personopplysninger som vi ikke har en lovpålagt plikt til å arkivere, og som vi ikke lengre har behov for i forbindelse med saken din.

Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke sletter vi hvis du trekker samtykket ditt.