Personvernerklæring

8 Hvordan tar vi vare på personopplysningene dine?

Dine personopplysninger lagres i ulike fagsystemer (saksbehandlingssystemer) og i arkivsystemene våre. Vi beskytter opplysningene på ulike måter, for eksempel gjennom brannmurer og ved å kontrollere hvem som har tilgang til systemene og til bygningene våre. Vi sikrer at kun de som har behov for dine personopplysninger ut ifra de oppgavene de skal løse (tjenstlig behov) får tilgang til opplysningene, og vi kontrollerer de ansattes behandling av dine personopplysninger i de ulike datasystemene.

Alle ansatte i kommunen har taushetsplikt, og gjennomgår jevnlig opplæring i hvordan personopplysninger skal behandles.

Vi har også en del tekniske sikkerhetsløsninger som skal sikre at:

  • Uvedkommende ikke skal få tilgang til dine opplysninger
  • Opplysningene om deg er tilgjengelige når det er behov for de
  • Opplysningene ikke kan endres eller manipuleres etter at de er registrert