Personvernerklæring

3 Hvorfor behandler vi personopplysninger om deg?

Sandefjord kommune samler inn og behandler personopplysninger som vi trenger for å utføre våre lovpålagte oppgaver og andre tjenester. I tillegg samler vi inn det vi trenger for å kunne saksbehandle henvendelser vi får fra deg. Personer vi registrerer personopplysninger om er i første rekke:

  • Mottakere av tjenester fra kommunen
  • Skoleelever
  • Ansatte i kommunen
  • Besøkende

Når vi «behandler personopplysninger», betyr det for eksempel at vi samler inn opplysningene, registrerer dem, setter dem sammen, lagrer dem eller utleverer dem.

I den grad Sandefjord kommune ønsker å behandle personopplysninger som ikke er nødvendige for å utføre lovpålagte oppgaver, vil du bli informert om at det er frivillig å gi fra deg opplysningene. Du vil også få vite hva som er formålet med behandlingen av personopplysningene (f.eks. spørreundersøkelser).