Personvernerklæring

14 Kameraovervåkning

Kommunen har utendørs kameraovervåking av enkelte kommunale bygninger, blant annet skoler. Formålet med overvåkningen er å forebygge innbrudd og skadeverk og for å avdekke slike handlinger.

Kommunen har utendørs og innendørs kameraovervåking på bibliotekene i meråpningstiden, dvs. utenom tiden bibliotekene er bemannet. Formålet med overvåkningen er sikkerhet for brukerne og forebygge uønskede hendelser  som tyveri, innbrudd, vold, hærverk o.l.

Kommunen kan enkelte steder ha kameraovervåkning innendørs som viser bilde av enkelte deler av lokalet i sanntid uten opptaksmulighet. Formålet med overvåkningen er sikkerhet for våre ansatte, besøkende og å forebygge uønskede hendelser  som tyveri, trusler, vold, hærverk o.l.

Områder med kameraovervåking er alltid tydelig merket. Opptak slettes automatisk etter 7 dager. Opptakene kan kun utleveres til politiet i forbindelse med etterforskning av mistanke om straffbare handlinger eller ved ulykker. Enkeltpersoner har rett til å se i opptak som er gjort av en selv.

Enkelte enheter benytter porttelefon som viser bilde av inngangsparti i sanntid uten opptaksmulighet. Enhetsleder er delegert behandlingsansvarlig. Formålet er identifikasjon av besøkende. Områder med porttelefon er merket.