Hytterenovasjon

Hytterenovasjon er halv pris av standardabonnement. Beholderne blir tømt i sommerhalvåret.

Priser

Som hytteeier betaler du halv pris av standardabonnement, men blir fakturert hver måned hele året sammen med de andre kommunale gebyrene. 

Prisliste for kommunale gebyrer finner du her.

Krav til sortering

Det er samme krav til sortering av avfall som for andre abonnenter i kommunen. Det er viktig at beholdere ikke benyttes for levering av bygningsavfall, EE-avfall, farlig avfall, dekk og liknende. Disse avfallstypene må leveres til en gjenvinningsstasjon.

Les mer om kildesortering i Sandefjord kommune.

Tømming

Beholdere for hytter kan settes opp og tas i bruk fra palmehelg og vil bli tømt av renovatør første gang i uken etter påske. Tømming av beholdere for hytter vil foregå i perioden fra påske frem til uken etter høstferie. 

Matavfallet hentes en gang i uken. Fra St. Hans er tømmehyppigheten på restavfall hver uke for hytteeiere med fellesbeholdere.

Logg deg inn for å se dine tømmedager.