Bakgrunn for arbeidet med plan for rekreasjon og tilgjengelighet

Kommunestyrets vedtak om retningsvalg

Plan for rekreasjon og tilgjengelighet - Retningsvalg og overordnede føringer ble sluttbehandlet i kommunestyret 12.05.22. 

Du finner sak og behandling 12.5.22 i sak 044/22 - 21/175266 - Plan for rekreasjon og tilgjengelighet - Retningsvalg og overordnede føringer for planarbeidet

I denne inngår også behandling for formannskapet 15.3.22, sak 043/22 og sak 051/22 i HMP 09.03.22 

Avklaring av retningsvalg er tidligere lagt fram 28.04.21 HMP 071/21 - 20/128716 - Plan for rekreasjon og tilgjengelighet -Retningsvalg og overordnede føringer for planarbeidet. Utvidet medvirkning nevnt under, var oppfølging av vedtak her.

Presentasjoner som er vist i prosessen:

Hovedutvalg for kultur idrett og fritid 29.08.2023

Hovedutvalg for miljø og plan 09.3.22 (PDF, 3 MB) - inkluderer oppstillinger etter utvidet medvirkning.

Hovedutvalg for miljø og plan 28.4.21 (PDF, 9 MB)

Hovedutvalg for kultur idrett og fritid 09. juni 2020 (PDF, 3 MB).

Bakgrunn før vedtak om retningsvalg

Oppdraget med å utarbeide plan er gitt i kommuneplan. 

«Plan for rekreasjon og tilgjengelighet» bør synligjøre muligheter og forutsetninger for å opprettholde og utvide tilgjengelighet og aktiviteter for allmennheten. 

Planen utarbeides med hjemmel i plan og bygningsloven. En slik type plan fokuserer på arealmessige forhold.

Grunnlagsdokumenter

Arealbruksplan Sandefjordsfjorden (PDF, 7 MB)

Mulighetsstudie -Sjøfronten i Sandefjord fra Kilen til Stub (PDF, 32 MB)

Studien er laget etter oppdrag fra formannskapet i tidligere Sandefjord kommune (118/16 (arkivnr 15/2961) 21.06.2016. Dokumentet er utarbeidet av Civitas og Dyrvik Arkitekter. Mer om bakgrunn, referansegruppe og mandat finner du i dokumentet mulighetsstudie av ulike alternativer for en helhetlig utvikling av sjøfronten fra Kilen til Stub per 14. juni 2017 (PDF, 32 MB).