Tivoli på Tivolitomta

Tivoli arrangeres tradisjonelt på Tivolitomta i Sandefjord sentrum, to uker i mai og to uker i juli. Denne siden er i hovedsak for arrangører av tivoli. 

Tivoli i mai 2024

Norsk Tivolidrift har leid Tivolitomta for tivoli i mai. De har informert om at det vil være åpent for publikum 09. mai–20. mai, kl. 12.00–22.00 og kl. 10.00–22.00 17. mai. 

Ta kontakt med Norsk Tivolidrift om du har spørsmål som gjelder tivoliet og tilbud i deres regi.

Utleie av tomta

Utleie av Tivolitomta til tivoli skjer i henhold til reglement for utleie av kommunal grunn definert som Friområder, parker, plasser, torg, vei og gate med tilhørende fortau (PDF, 893 kB).

Se egen side med generell informasjon til arrangører.

Tivolitomta ligger syd for Jernbanealleen 11 i Sandefjord sentrum. Området er asfaltert. 

Det betales leie for bruk av arealet.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for tivoli i 2025 er 15. november 2024. 

Søknaden sendes til post@sandefjord.kommune.no og merkes med «Søknad om tivoli 2025».