Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

Er du pårørende til en dement?

Lunden senter for demensomsorg arrangerer pårørendeskole med oppstart 16. september.

Les mer

Kjøring med vannscooter

Kommunen minner om at man ved kjøring med vannscooter må holde avstand på 400 meter fra land når man kjører på sjøen. Når man kjører fra land til kjøresonen, må man holde lav fart. I tillegg må man ta hensyn til naturområder i hekketiden.

Les mer

Lindrende behandling

Lindrende behandling og bruk av LPC har i det siste fått mye fokus i media. Her kan du få konkret fakta om hvordan denne planen for lindring i livets sluttfase blir praktisert lokalt.

Les mer

Badevannskvalitet

Kommunen tar vannprøver på utvalgte badestrender i badesesongen.

Les mer

Vannforsyning, avløp og vannmiljø

Hovedplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø er lagt ut til høring med frist 1. september.

Les mer

Utsatt frist for rådmannsjobb

Ansettelsesutvalget har besluttet å utvide søknadsfristen for rekruttering av ny prosjektleder/rådmann til 15. august. Begunnelsen er at utvalget ønsker å få inn flere gode kandidater.

Les mer

Nyhetsarkiv