Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

Vanningsrestriksjoner

Det innføres vanningsplan fra mandag 23. mai.

Les mer

Stans av pumpestasjoner

Til orientering: Sandefjord kommune må stoppe Sjuve pumpestasjon pga utbedringsarbeider. Det kan bli aktuelt å stoppe Vestajordet pumpestasjon og Rovebekken pumpestasjon for å avlaste.

Les mer

Spyling av vannledningsnett

Kommunen vil i mai og juni spyle vannledningsnettet i følgende områder: Breidablikk, Sverdstad, Gokstad og Presteåsen

Les mer

Graving i Dølebakken

Det skal skiftes vann- og avløpsledninger i Dølebakken i forkant av oppgraderingen med fortau og sykkelfelt. Gravearbeidet starter onsdag 27. april og det vil bli vanskelige trafikkforhold i anleggstiden. Omkjøring blir skiltet.

Les mer

Trykkendringer i vannledningsnettet

Sandefjord kommune har satt i gang saneringsarbeider på vann- og avløpsnettet i Hauanområdet. Dette medfører endringer i trykkforholdene i vannledningsnettet i de høyereliggende områdene på Hauan/Virik frem til august 2016.

Les mer

Sandefjord havn

Prosess for tildeling av seilingstider for perioden 1. januar 2020 – 31. desember 2025.

Les mer

Graving i Krokemoveien

I 2016 og 2017 vil kommunen oppgradere vann- og avløpsledningene i Krokemoveien.

Les mer

Budsjett 2016

4. november la rådmann i Sandefjord kommune fram sitt forslag til budsjett for 2016 og økonomiplan for 2016-2019.

Les mer

Nyhetsarkiv