Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

Avgifter og gebyrer 2016

Her finner du de nye satsene for kommunens avgifter og gebyrer

Les mer

Høring

Høring vedrørende tillegg til standard abonnementsvilkår: I henhold til § 37 i forvaltningsloven legges følgende tillegg til Standard abonnementsvilkår for vann og avløp ut på høring.

Les mer

Graving i Krokemoveien

Mandag 11. januar startet kommunen arbeidet med å oppgradere vann- og avløpsledninger i Krokemoveien.

Les mer

Vinterparkering i sentrum

Endring av parkeringsforholdene i sentrum

Les mer

Budsjett 2016

4. november la rådmann i Sandefjord kommune fram sitt forslag til budsjett for 2016 og økonomiplan for 2016-2019.

Les mer

Tilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og integrering

Sandefjord kommune skal dele ut driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og tilskudd til frivillig virksomhet som bidrar til integrering. Søknadsfrist er 1. mars 2016.

Les mer

Tilskudd til frivillig arbeid innen helse- og sosialetatens ansvarsområder

I helse- og sosialetatens budsjett for 2016 er det avsatt midler til tilskudd til frivillige organisasjoner i Sandefjord kommune. Søknadsfrist 1. mars 2016.

Les mer

Nyhetsarkiv