Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

Sandefjord til topps

Sandefjord tilbake på toppen av norsk kommunebarometer

Les mer

Helsestasjon for ungdom

Det er sommeråpent på helsestasjon for ungdom fra og med 22. juni til og med 10. august

Les mer

Vanningsrestriksjoner

Det innføres vanningsplan fra mandag 23. mai.

Les mer

Graving i Dølebakken

Det skal skiftes vann- og avløpsledninger i Dølebakken i forkant av oppgraderingen med fortau og sykkelfelt. Gravearbeidet starter onsdag 27. april og det vil bli vanskelige trafikkforhold i anleggstiden. Omkjøring blir skiltet.

Les mer

Trykkendringer i vannledningsnettet

Sandefjord kommune har satt i gang saneringsarbeider på vann- og avløpsnettet i Hauanområdet. Dette medfører endringer i trykkforholdene i vannledningsnettet i de høyereliggende områdene på Hauan/Virik frem til august 2016.

Les mer

Sandefjord havn

Prosess for tildeling av seilingstider for perioden 1. januar 2020 – 31. desember 2025.

Les mer

Budsjett 2016

4. november la rådmann i Sandefjord kommune fram sitt forslag til budsjett for 2016 og økonomiplan for 2016-2019.

Les mer

Nyhetsarkiv