Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

Sandefjord til topps

Sandefjord tilbake på toppen av norsk kommunebarometer

Les mer

Vanningsrestriksjoner

Det innføres vanningsplan fra mandag 23. mai.

Les mer

Graving i Dølebakken

Det skal skiftes vann- og avløpsledninger i Dølebakken i forkant av oppgraderingen med fortau og sykkelfelt. Gravearbeidet starter onsdag 27. april og det vil bli vanskelige trafikkforhold i anleggstiden. Omkjøring blir skiltet.

Les mer

Sandefjord havn

Prosess for tildeling av seilingstider for perioden 1. januar 2020 – 31. desember 2025.

Les mer

Budsjett 2016

4. november la rådmann i Sandefjord kommune fram sitt forslag til budsjett for 2016 og økonomiplan for 2016-2019.

Les mer

Nyhetsarkiv