Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

Kurs- og kunnskapsprøve om serveringsvirksomhet - etablererprøven

Under forutsetning av at minimum 10 deltakere er påmeldt, arrangeres det kurs- og kunnskapsprøver om serveringsvirksomhet - etablerer.

Les mer

Kurs- og kunnskapsprøve om alkohollovgivningen - salgs- og skjenkebevilling

Under forutsetning av at minimum 10 deltakere er påmeldt, arrangeres det kurs og kunnskapsprøve om alkohollovgivningen, salgs og skjenking

Les mer

Kurs i økonomistyring

START i Vestfold er i gang med høstens kurs. Første kurs handler om økonomistyring i egen bedrift

Les mer

Amnesti for leiligheter

Kommunen har satt i gang et prosjekt for registrering av eksisterende leiligheter som ikke er godkjente.

Les mer

Ny belysning Aagaards plass

Veilysanlegget på Aagaards plass skal skiftes ut i løpet av sommeren 2014.

Les mer

Sanering i Hauanområdet

I forbindelse med saneringsarbeid på vann- og avløpsledninger, skal det graves grøfter i Skiringssalveien, Vinkelveien og Hauanstubben.

Les mer

Nyhetsarkiv