Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

Ledige parkeringsplasser

Kommunen har noen parkeringsplasser til leie i Hvidtgården. Ta kontakt med Parkeringsovervåkingen tlf. 33 41 64 45.

Les mer

Sandefjord til topps

Sandefjord tilbake på toppen av norsk kommunebarometer

Les mer

Kokevarsel opphevet

Kokevarselet som ble gitt for deler av kommunen på fredag, er nå opphevet. Det er nå trygt å drikke vannet. Det kan anbefales!

Les mer

Helsestasjon for ungdom

Det er sommeråpent på helsestasjon for ungdom fra og med 22. juni til og med 10. august

Les mer

Vanningsrestriksjoner

Det innføres vanningsplan fra mandag 23. mai.

Les mer

Spyling av vannledningsnett

Kommunen vil i mai og juni spyle vannledningsnettet i følgende områder: Breidablikk, Sverdstad, Gokstad og Presteåsen

Les mer

Graving i Dølebakken

Det skal skiftes vann- og avløpsledninger i Dølebakken i forkant av oppgraderingen med fortau og sykkelfelt. Gravearbeidet starter onsdag 27. april og det vil bli vanskelige trafikkforhold i anleggstiden. Omkjøring blir skiltet.

Les mer

Trykkendringer i vannledningsnettet

Sandefjord kommune har satt i gang saneringsarbeider på vann- og avløpsnettet i Hauanområdet. Dette medfører endringer i trykkforholdene i vannledningsnettet i de høyereliggende områdene på Hauan/Virik frem til august 2016.

Les mer

Nyhetsarkiv