Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

Henting av sortert avfall

Mot et transportgebyr på kr. 200,- inkl. mva. henter kommunen sortert avfall ved husholdninger som på forhånd bestiller transport.

Les mer

Graving i Dølebakken

Det skal skiftes vann- og avløpsledninger i Dølebakken i forkant av oppgraderingen med fortau og sykkelfelt. Gravearbeidet starter onsdag 27. april og det vil bli vanskelige trafikkforhold i anleggstiden. Omkjøring blir skiltet.

Les mer

Tilsynsordning - elever på ungdomstrinnet 2016/2017

Det kan søkes om plass ved kommunens tilsynsordning for utviklingshemmede elever på ungdomsskoletrinnet for skoleåret 2016/2017. Søknadsfrist 15.05.2016.

Les mer

Ferietilskudd - funksjonshemmede over 16 år

Foreldre med hjemmeboende funksjonshemmede barn over 16 år kan søke kommunen om ferietilskudd. Søknadsfrist 15.05.2016.

Les mer

Trykkendringer i vannledningsnettet

Sandefjord kommune har satt i gang saneringsarbeider på vann- og avløpsnettet i Hauanområdet. Dette medfører endringer i trykkforholdene i vannledningsnettet i de høyereliggende områdene på Hauan/Virik frem til august 2016.

Les mer

Nye leieavtaler for drift av campingplasser

Sandefjord kommune lyser ut driften av campingplassene på Asnes, Langeby og Vøra fra 2017.

Les mer

Sandefjord havn

Prosess for tildeling av seilingstider for perioden 1. januar 2020 – 31. desember 2025. Informasjonsmøte 15. april.

Les mer

Graving i Krokemoveien

Mandag 11. januar startet kommunen arbeidet med å oppgradere vann- og avløpsledninger i Krokemoveien.

Les mer

Nyhetsarkiv