Arbeidet med byutviklingsplanen

Vi jobber med en byutviklingsplan for Sandefjord. Planen skal bidra til at Sandefjord sentrum utvikles slik vi ønsker.

Byutviklingsplanen for Sandefjord sentrum er en strategisk plan og ment som et hjelpemiddel for å nå ønsket utvikling i Sandefjord sentrum.  Vi fikk 40 innspill til planforslaget som var på høring frem til 13. november.

Nå jobber vi med å lese og vurdere alle innspill før planen kommer til ny politisk behandling på nyåret.

Her finner du innspillene som kom inn i høringsperioden. (PDF, 23 MB)

Fremdrift

21.09.2023 vedtok Kommunestyret å legge Byutviklingsplan for Sandefjord sentrum ut på høring og offentlig ettersyn. 

Her er dokumentene til saken.

Planen fremmes for sluttbehandling i kommunestyret etter høring - og eventuell omarbeiding som følge av høringsuttalelsene. 

 

Relevante dokumenter i saken

Under følger en oversikt over linker, utredninger og dokumenter som er relevante for planarbeidet.