Strategisk næringsplan 2023-2026

1 Forord

Å bli blant landets beste kommuner på næringsutvikling var en sentral ambisjon da Sandefjord, Andebu og Stokke kommuner ble slått sammen fra i 2017. Siden strategisk næringsplan for ny kommune ble vedtatt i 2018, har høyere vekst i arbeidsplasser enn innbyggere vært planens hovedmål. I perioden 2017-2021 økte kommunens befolkning med 3,7 prosent, mens antallet jobber økte med 5,7 prosent.

Skatteinntekter fra innbyggerne er noe av det som finansierer en kommune. Økte innbyggertall kan dermed gi grunnlag for enda bedre kommunale tjenester. Et av de viktigste tiltakene en kommune kan gjøre for å sikre bosetting, er å bidra til tilgang på arbeidsplasser. I tillegg ligger det en betydelig gevinst – også helsemessig – for hver enkelt innbygger som er i jobb. Økende deltakelse i arbeidslivet blir nå løftet som et eget mål.

Denne andre versjonen av Sandefjord kommunes næringsplan er blitt til i 2022, med involvering av både næringsliv, folkevalgte og andre relevante parter. Planen baserer seg i tillegg på fakta, statistikk og analyser fra blant andre Telemarksforskning, Rambøll Norge AS, Vestfold og Telemark fylkeskommune og Statistisk sentralbyrå. Nasjonale og regionale føringer ligger også til grunn.

I tillegg til vekst i arbeidsplasser, er NHOs kommune-NM benyttet som indikator på Sandefjords utvikling. Her rangeres kommunene basert på fem ulike kategorier, som alle har sentral betydning for næringslivet. I perioden 2017-2022 har Sandefjord klatret fra 67. til 38. plass blant landets kommuner. Den reviderte utgaven av Sandefjord kommunes næringsplan skal sikre at den positive utviklingen fortsetter.