Personvernerklæring

11 Hvem er behandlingsansvarlig?

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysningene. Det er Sandefjord kommune, ved kommunedirektøren, som er behandlingsansvarlig.

Det daglige ansvaret for behandlingen er delegert nedover i organisasjonen. Delegeringen omfatter imidlertid bare oppgavene, ikke ansvaret.